ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13-14/04 | N.O.Παλαιού Φαλήρου
27-28/04 | Ν.Ο.Ε
10-12/05 | Ν.Α.Ο.Βούλας
18-19/05 | Παστρικάκεια
28-29/09 | Ν.Ο.Γ.Κ.
12-13/10 | Ι.Ο.Η.
26-28/10 | Ι.Ο.Α.Ν.
09-10/11 | Ι.Ο.Χ